Senfi Polimark prodhohet nga mustardi më kualitativ dhe është shtojcë e pashmangshme i cili përmirëson shijen e shumë ushqimeve. Për adhuruesit e shijes klasike këtu është senfi Fini ndërsa për gurmanët dhe adhuruesit e shijes pikante dhe më të fortë këtu është mustardi Djegës.

Vetëm shtoj senf!