Uslovi korišćenja

Svako korišćenje stranice www.polimark.net podložno je niže navedenim uslovima. Njenim korišćenjem ili preuzimanjem materijala objavljenih na njoj saglasni ste sa svim uslovima koji se navode u nastavku. Ukoliko niste saglasni sa uslovima, molimo vas da ne koristite ovu internet stranicu i da ne preuzimate materijal sa nje. Materijal objavljen na ovoj web stranici sme se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svih navedenih ograničenja prava.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribucija, učestvovanje u prenosu ili prodaji, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe celog sadržaja ovih stranica ili njihovih delova bez prethodnog izričitog pismenog dopuštanja kompanije Unisol d.o.o.. ukoliko je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Sadržaj koji koristite namenjen je isključivo za ličnu upotrebu. Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama vlasništvo su kompanije Unisol d.o.o. i ne smeju da se koriste na drugim internet stranicama bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Unisol d.o.o. Zaštitni znak Polimark ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne sme se postaviti na drugu internet stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Unisol d.o.o.

Sve fotografije, slike, video i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo kompanije Unisol d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada kompaniji Unisol d.o.o. Sva prava su zadržana. Dopuštanje se daje subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u promotivne, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Internet stranica kompanije Unisol d.o.o. nije dopuštena.  Takođe, nije dopuštena upotreba bilo  kog materijala sa ovih Internet stranica u vezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korišćenjem materijala sa Internet stranica, medijski korisnici se u potpunosti obavezuju pridržavanja ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Unisol d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njenoj internet stranici objavljivali tačni i aktuelni podaci. Unisol d.o.o. ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korišćenjem informacija objavljenih na ovim internet stranicama. Informacije na ovim stranicama mogu sadržati tehničke netačnosti i tipografske greške. One se mogu promeniti ili objaviti bez prethodne najave. Unisol d.o.o. ne garantuje da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, da neće sadržati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Ukoliko nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima vas je moguće identifikovati u vidu e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahteva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenima ili osobama koje mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja. Unisol d.o.o. svestan je važnosti privatnosti ili poverljivosti. U skladu sa time, pobrinućemo se za sigurnost i integritet svih detalja lične prirode, potpuno poštujući odgovarajuće zakone.

Unisol d.o.o. zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove web lokacije i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.